En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular de www.annaecologica.cat és Anna Ecològica, s.l., amb domicili a aquests efectes a l’Avinguda Diagonal, 468, 8º i CIF: B65273039 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 41770, Foli 166, Full 396466.

Correu electrònic de contacte: info@annaecologica.es